هاست لینوکس اشتراکی

لینوکس معمولی پلن 1


 
350,000 هزار ریال
سالانه

فضای وب 100 مگابایت
پهنای باند 15 گیگابایت
کنترل پانل CPanel
پورت ارتباطی 1000 مگابایت
امکانات نامحدود
بک اپ هفتگی


لینوکس معمولی پلن 2


 
500,000 هزار ریال
سالانه

فضای وب 250 مگابایت
پهنای باند 25 گیگابایت
کنترل پانل CPanel
پورت ارتباطی 1000 مگابایت
امکانات نامحدود
بک اپ هفتگی


لینوکس معمولی پلن 3


 
650,000 هزار ریال
سالانه

فضای وب 500 مگابایت
پهنای باند 50 گیگابایت
کنترل پانل CPanel
پورت ارتباطی 1000 مگابایت
امکانات نامحدود
بک اپ هفتگی


لینوکس معمولی پلن 4


 
800,000 هزار ریال
سالانه

فضای وب 1000 مگابایت
پهنای باند 100 گیگابایت
کنترل پانل CPanel
پورت ارتباطی 1000 مگابایت
امکانات نامحدود
بک اپ هفتگی


لینوکس معمولی پلن 5


 
950,000 هزار ریال
سالانه

فضای وب 2000 مگابایت
پهنای باند 180 گیگابایت
کنترل پانل CPanel
پورت ارتباطی 1000 مگابایت
امکانات نامحدود
بک اپ هفتگی