هاست دانلود

هاست دانلود پلن 1


 
80,000 هزار ریال
ماهانه

فضا 10 گیگابایت
پهنای باند 500 گیگابایت
کنترل پانل DirectAdmin


هاست دانلود پلن 2


 
150,000 هزار ریال
ماهانه

فضا 20 گیگابایت
پهنای باند 700 گیگابایت
کنترل پانل DirectAdmin


هاست دانلود پلن 3


 
350,000 هزار ریال
ماهانه

فضا 50 گیگابایت
پهنای باند 1 ترابایت
کنترل پانل DirectAdmin


هاست دانلود پلن 4


 
600,000 هزار ریال
ماهانه

فضا 100 گیگابایت
پهنای باند 1.5 ترابایت
کنترل پانل DirectAdmin


هاست دانلود پلن 5


 
900,000 هزار ریال
ماهانه

فضا 200 گیگابایت
پهنای باند 4 ترابایت
کنترل پانل DirectAdmin