هاست لینوکس اختصاصی

هاست لینوکس اختصاصی پلن 1


 
850,000 هزار ریال
سالانه

فضای وب 250 مگابایت
پهنای باند 50 گیگابایت
کنترل پانل CPanel
پورت ارتباطی 1000 مگابایت
امکانات نامحدود


هاست لینوکس اختصاصی پلن 2


 
1,500,000 هزار ریال
سالانه

فضای وب 500 مگابایت
پهنای باند 100 گیگابایت
کنترل پانل CPanel
پورت ارتباطی 1000 مگابایت
امکانات نامحدود


هاست لینوکس اختصاصی پلن 3


 
2,500,000 هزار ریال
سالانه

فضای وب 1 گیگابایت
پهنای باند 150 گیگابایت
کنترل پانل CPanel
پورت ارتباطی 1000 مگابایت
امکانات نامحدود


هاست لینوکس اختصاصی پلن 4


 
4,500,000 هزار ریال
سالانه

فضای وب 2 گیگابایت
پهنای باند 200 گیگابایت
کنترل پانل CPanel
پورت ارتباطی 1000 مگابایت
امکانات نامحدود


هاست لینوکس اختصاصی پلن 5


 
8,000,000 هزار ریال
سالانه

فضای وب 4 گیگابایت
پهنای باند 300 گیگابایت
کنترل پانل CPanel
پورت ارتباطی 1000 مگابایت
امکانات نامحدود