ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید
pricing.browseExtByCategory

pricing.register
pricing.transfer
pricing.renewal
.com
3,200,000 هزار ریال
1 سال
3,200,000 هزار ریال
1 سال
3,200,000 هزار ریال
1 سال
.net
4,100,000 هزار ریال
1 سال
4,100,000 هزار ریال
1 سال
4,100,000 هزار ریال
1 سال
.org
4,100,000 هزار ریال
1 سال
4,100,000 هزار ریال
1 سال
4,100,000 هزار ریال
1 سال
.ir
75,000 هزار ریال
1 سال
75,000 هزار ریال
1 سال
75,000 هزار ریال
1 سال
.co.ir
75,000 هزار ریال
1 سال
75,000 هزار ریال
1 سال
75,000 هزار ریال
1 سال
.ac.ir
75,000 هزار ریال
1 سال
75,000 هزار ریال
1 سال
75,000 هزار ریال
1 سال

pricing.selectExtCategory


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains