مرکز آموزش

  مقالات

آموزش تنظیم ساعت سرور
سلامبرای تنظیم ساعت سرور بر روی کشور ایران وارد کنترل پنل هاست شوید و در زمان ورود به file...
آموزش تغییر سطح دسترسی cpanel
آموزش تغییر سطح دسترسی cpanelبرای این منظور پس از ورود به کنترل پنل یا همان Cpanel از کادر File...