مقالات

 آموزش تنظیم ساعت سرور

سلامبرای تنظیم ساعت سرور بر روی کشور ایران وارد کنترل پنل هاست شوید و در زمان ورود به file...

 آموزش تغییر سطح دسترسی cpanel

آموزش تغییر سطح دسترسی cpanelبرای این منظور پس از ورود به کنترل پنل یا همان Cpanel از کادر File...