هاست لینوکس اشتراکی

لینوکس معمولی پلن 1

فضای وب 100 مگابایت
پهنای باند 15 گیگابایت
کنترل پانل CPanel
پورت ارتباطی 1000 مگابایت
امکانات نامحدود
بک اپ هفتگی

لینوکس معمولی پلن 2

فضای وب 250 مگابایت
پهنای باند 25 گیگابایت
کنترل پانل CPanel
پورت ارتباطی 1000 مگابایت
امکانات نامحدود
بک اپ هفتگی

لینوکس معمولی پلن 3

فضای وب 500 مگابایت
پهنای باند 50 گیگابایت
کنترل پانل CPanel
پورت ارتباطی 1000 مگابایت
امکانات نامحدود
بک اپ هفتگی

لینوکس معمولی پلن 4

فضای وب 1000 مگابایت
پهنای باند 100 گیگابایت
کنترل پانل CPanel
پورت ارتباطی 1000 مگابایت
امکانات نامحدود
بک اپ هفتگی

لینوکس معمولی پلن 5

فضای وب 2000 مگابایت
پهنای باند 180 گیگابایت
کنترل پانل CPanel
پورت ارتباطی 1000 مگابایت
امکانات نامحدود
بک اپ هفتگی