هاست لینوکس اختصاصی

هاست لینوکس اختصاصی پلن 1

فضای وب 250 مگابایت
پهنای باند 50 گیگابایت
کنترل پانل CPanel
پورت ارتباطی 1000 مگابایت
امکانات نامحدود

هاست لینوکس اختصاصی پلن 2

فضای وب 500 مگابایت
پهنای باند 100 گیگابایت
کنترل پانل CPanel
پورت ارتباطی 1000 مگابایت
امکانات نامحدود

هاست لینوکس اختصاصی پلن 3

فضای وب 1 گیگابایت
پهنای باند 150 گیگابایت
کنترل پانل CPanel
پورت ارتباطی 1000 مگابایت
امکانات نامحدود

هاست لینوکس اختصاصی پلن 4

فضای وب 2 گیگابایت
پهنای باند 200 گیگابایت
کنترل پانل CPanel
پورت ارتباطی 1000 مگابایت
امکانات نامحدود

هاست لینوکس اختصاصی پلن 5

فضای وب 4 گیگابایت
پهنای باند 300 گیگابایت
کنترل پانل CPanel
پورت ارتباطی 1000 مگابایت
امکانات نامحدود