وقت بخیر

با توجه به افزایش قیمت دلار و تحریم های جدید سروری که از دیتاسنتر فونیکس نپ امریکا داشتیم مجبور شدیم سرور رو کنسل کنیم و مشتریانی که قصد تمدید و ادامه داشتند رو به سرور دیگرمان در دیتاسنتر المان منتقل کردیم

فعلا فروش سرور مجازی متوقف شده است منتظر خبرهای بعدی باشید

با تشکرThursday, January 5, 2012

« برگشت